บริการของเรา | Service

Light System (ระบบแสง สี )

  •  ระบบไฟ PAR 64 1000 W , PARLED, Moving Head 575, FollowSpot, stobe, เลเซอร์ ,Dominator , Mofley  Metal Halide Lamp. 400 w.แสงสีขาว,  (แสงสีส้ม), BUBBLE,Beam 230  ,Beam 200,Beam 300,ดรายไอซ์    CO2,ผ้าดำไฟดาว ฯลฯ